herkkustudio

LUONNONTUOTEKESKUS & HERKKUSTUDIO -HANKE

Hanke alkanut 1.7.2005 ja loppuu 31.12.2007.

Hankkeen aikana luodaan toimintavalmiudet luonnontuote- keskuksessa toimiville yrityksille ja tuleville yrityksille niin että toiminta jatkuu hankekauden loputtua.

Hankerahoituksella luodaan toimintalinjat ja etsitään paras mahdollinen tapa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti. Siihen kuuluu silloin ratkaisut koko tuotantoketjusta pellolta - pöytään.

  • Haetaan tuotantotapoja niin pellolle kuin jalostukseenkin.
  • Haetaan tuotantolinjaratkaisuja.
  • Haetaan tuotteita ja pakkauksia.
  • Haetaan markkinoita ja joustavia tilausjärjestelmiä.
  • Haetaan logistiikkaratkaisuja.
  • Vaihtoehtoja kokeillaan hankerahoituksen turvin käytännössä.

Luonnontuote - hanke jakaantuu kolmeen osioon:

1. Äes - Tehokas alkutuotanto ja viljelyn kehittäminen. Viljelijä yhteistyö. Varastointi.
2. Kaulin - Innovatiivinen tuotekehitys ja tuotanto. Varastosta pakkausiin.
3. Salkku - Moderni markkinointi.

Luonnontuotekeskus on Nivala - Haapajärven seutukunnan kehitysyhtiössä (NiHak) toimiala joka vastaa alueen erikoisviljely- ja elintarvike- osaamisesta.

NiHak: in kehittämisympäristössä elintarvikeala kulkee nimellä HERKKUStudio. Muut studiot liittyvät elektroniikkaan ja metalliin.

Tämän myötä tiloihin tulee myös seutukunnan alueen elintarviketuotannon yrityshautomotilat.


Luonnontuotekeskuksen kehittäminen jakaantuu kahteen osioon

1. Rakentamiseen liittyvä valmistelutyö: Pyhäjärven Kehitys Oy
2. Toiminnallisen sisällön hankkeistaminen: Pyhäjärven kaupunki ja alan yrittäjät.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Pyhäjärven alueen ( Nivala - Haapajärven seutukunta ja osittain Oulun Eteläisen alueen ) luomumarjan ja erikoiskasvien viljelijät, alan yritykset ja luonnontuotteiden keräilijät.

Hyödynsaajina ovat myös suurkeittiöt ja ateriapalveluyritykset, maakunnalliset kehittämishankkeet, matkailuyritykset, oppilaitokset ja matkailijat. Suurteollisuuden ja tukkukauppojen kanssa toimitaan sopimuspohjaisesti.

Elintarviketuotantoon sopivat tilat

Pyhäjärven Kehitysyhtiö rakentaa / peruskorjaa nykyaikaisen elintarviketuotantoon sopivat tilat. Elintarviketuotantoa harjoittavat yritykset vuokraavat tilat käyttöönsä.

Luonnontuotekeskuksessa sijaitsee elintarvikeyrityksiä, tuotekehitys-, terminaali- ja varastointitiloja.

Luonnontuotekeskus- hanke toimii yhteistyössä samoissa tiloissa toimivien yritysten kanssa raaka-aine / tuoretuotetuotannon, tuoteke- hityspalvelujen ja markkinoinnin kehittämisessä.